ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


 
              ภายในดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลประโคนชัย มีองค์ประกอบสองส่วน ในส่วนวงกลมรอบนอกจะปรากฏชื่อ “เทศบาลตำบลประโคนชัย” อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่าง จะเป็นชื่อ “จังหวัดบุรีรัมย์” ที่เทศบาลตำบลประโคนชัยตั้งอยู่ ส่วนของวงกลมด้านในมีความหมายภายในตามสัญลักษณ์ ดังนี


              “ปราสาทหินเมืองต่ำ” ซึ่งเป็นเทวสถานอันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอประโคนชัย สื่อให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองประโคนชัยที่รุ่งเรืองมาอย่างช้านาน นอกจากนั้นยังหมายถึงความมั่นคงของเทศบาลตำบล ประโคนชัย และความเป็นปึกแผ่นของชาวประโคนชัยด้วย


              “เนินทุ่งหญ้า” อยู่ด้านหน้าองค์ปราสาท หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ของประโคนชัยซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนอีสานใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวมะลิหอมที่มีชื่อเสียงที่เป็นผลผลิตในเขตอำเภอประโคนชัย


              “ท้องฟ้า” ด้านหลังขององค์ปราสาท หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลประโคนชัย ที่จะมีการพัฒนา ก้าวหน้า มีความร่มเย็น เป็นสุข และปลอดภัย ของชาวประโคนชัย