ทต.ประโคนชัย ยินดีต้อนรับ


  ซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลประจำเดือนมกราคม 2566

ในช่วงเดือน มกราคม 2566 กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัย ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัยให้ประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรในยามค่ำคืน พบเห็นไฟฟ้าสาธารณะเสียหายแจ้งได้ที่กองช่างเทศบาลตำบลประโคนชัย โทร 044-671368 ต่อ 123 หรือfacebook : เทศบาลตำบลประโคนชัยFanpage

image01

ยกย่องเชิดชูเกียรติ

เทศบาลตำบลประโคนชัยขอแสดงความชื่นชมนายประเทือง เรืองไพศาล พนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัยเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ในกระเป๋ามีเอกสารประจำตัวและเงินจำนวน 30,000 บาท มอบให้แก่เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย จึงขอเชิดชูเกียรติความดีให้แก่นายประเทือง เรืองไพศาลและครอบครัว และขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวประโคนชัยต่อไป

image01

Kick Off การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกในครัวเรือน ลดโลกร้อนฯ

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนและเตรียมการทวบสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการขยะ การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมเดินแบบจากขยะรีไซเคิล ซุ้มกิจกรรมการคัดแยกขยะ และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี

image01

พิธีสู่ขวัญข้าว อ.ประโคนชัย ประจำปี 2566

ในวันที่ 6 มกราคม 2566 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย ร่วมพิธีสู่ขวัญขาว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้านในงานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2566 โดยมีนายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย

image01

เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัยปี 66

ในวันที่ 5 มกราคม 2566 นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลประโคนชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย โดยมีนายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

image01

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลประโคนชัย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ประชาชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมและของรางวัลสำหรับเด็กๆและเยาวชน โดยมีนายกิติพัฒ์ กะวัง นายอำเภอประโคนชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

image01

เทศบาลตำบลประโคนชัยผ่านการประเมิน ITAด้วยคะแนน 97.71

เทศบาลตำบลประโคนชัยได้คะแนนรวมสูงที่สุด 1 ใน 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยคะแนน 97.71 ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA ซึ่งแบ่งเป็นคะแนนประเภทต่างๆดังนี้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ผลการประเมิน 98 คะแนน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผลการประเมิน 93.48 คะแนน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ผลการประเมิน 100 คะแนน

image01

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โทร 0-4467-1368, 0-4467-0859 โทรสาร 0-4467-0858